Privacybeschermingsverklaring

TERCENUM AG is zich ervan bewust, dat u de bescherming van uw privésfeer bij het gebruik van onze website belangrijk vindt. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom willen wij dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Wij bieden u daarom met deze privacyverklaring kennis te nemen van onze maatregelen m.b.t. privacybescherming.

§ 1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk zijn te betrekken, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 4 lid 7 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is
Tercenum AG
Eschenallee 32
14050 Berlin
Duitsland
E-mail: info@tercenum.de (zie colofon Tercenum AG).

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u op het adres
Tercenum AG
Eschenallee 32
14050 Berlin
Duitsland
E-mail: datenschutzbeauftragter@tercenum.de
met de toevoeging “functionaris voor gegevensbescherming”.
(3) Bij uw contactopname met ons per e-mail of via ons contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, uw naam, uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband ontstane gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of we beperken de verwerking indien wettelijke bewaringstermijnen bestaan. Met de verzending van de e-mail geeft u ons de toestemming voor de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a) AVG.
(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod willen terugvallen op gemachtigde dienstverleners, zullen we u hieronder in detail over de betreffende procedures informeren. Daarbij noemen we ook de vastgestelde criteria voor de bewaringstermijn.

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • recht op inzage,
 • recht op rectificatie of wissing,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht van bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U hebt bovendien het recht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming uw beklag te doen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij het louter informatieve gebruik van de website, dus wanneer u geen informatie per e-mail aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 zin 1 punt f) AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • per keer overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website waarvan de aanvraag komt
 • browser
 • besturingssysteem en de interface hiervan
 • taal en versie van de browsersoftware

(2) In aanvulling op de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf, die aan de door u gebruikte browser is toegewezen, worden opgeslagen en waardoor naar de locatie die het cookie bepaalt (hier door ons) bepaalde informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

 1. Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna worden toegelicht:
 • sessiecookies (daartoe b)
 • permanente cookies (daartoe c).
 1. Sessiecookies worden geautomatiseerd gewist wanneer u de browser sluit. Deze slaan een zogenaamde ‘sessie-ID’ op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser bij de gemeenschappelijke sessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
 2. Permanente cookies worden geautomatiseerd na een vastgestelde tijdsduur gewist. Deze tijdsduur kan naar gelang het cookie verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.
 3. U kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser vastgelegd, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens op, onafhankelijk van uw gebruikte browser. Deze objecten hebben geen automatische vervaldatum. Wanneer u geen verwerking van de Flash-cookies wenst, moet u een overeenkomstige add-on in uw browser installeren, bijv. ‘Better Privacy’ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of het Adobe Flash ‘killer cookie’ voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen door in uw browser de functie voor ‘privé surfen’ te activeren: dit is bij Firefox de ‘privémodus’, bij Google Chrome de ‘incognitomodus’. Bij Safari (Apple) is de functie onder ‘Archief’ > ‘Nieuw privévenster’ mogelijk. Bovendien adviseren we om regelmatig uw cookies en de browsegeschiedenis handmatig te wissen.

§ 4 Verdere functies en aanbod op onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Daartoe moet u doorgaans verdere persoonsgegevens vermelden, die wij voor het leveren van de betreffende dienst gebruiken en waarvoor de hiervoor genoemde principes m.b.t. de gegevensverwerking gelden.

(2) Ten dele maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gevolmachtigd. Zij zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

§ 5 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze tegenover ons hebt uitgesproken.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de afweging van belangen funderen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking in het bijzonder niet voor het uitvoeren van een overeenkomst met u noodzakelijk is, wat door ons telkens bij de onderstaande beschrijving van de functies wordt vermeld. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij om de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals dit door ons wordt gedaan. Indien u een beargumenteerd bezwaar indient, onderzoeken wij de situatie en zullen ofwel de gegevensverwerking staken resp. aanpassen ofwel u onze dwingende gerechtvaardigde redenen aanwijzen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

§ 6 Gebruik van AWStats als webanalyse-software

(1) Om onze website statistisch te kunnen analyseren, gebruiken wij het programma AWStats. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) AVG. AWStats analyseert logbestanden die onze webserver op basis van aanvragen van bezoekers aanmaakt. Het programma gebruikt voor de analyse geen cookiebestanden. De statistische analyse vindt plaats via de logbestanden, die ook IP-adressen bevatten (zie hierboven § 3). Deze gegevens zijn doorgaans niet bij bepaalde personen in te delen. Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen. Er vindt geen verstrekking aan derden plaats. De gegevens worden bovendien na een statistische analyse overschreven en uiterlijk na 7 dagen gewist. In tegenstelling tot andere statistische programma’s worden bij AWStats geen gegevens aan een vreemde server doorgegeven. Het programma is op de eigen computer geïnstalleerd. De server staat in Duitsland.

(2) Het programma AWStats is een opensource-project. Meer informatie van de derde aanbieder vindt u op https://www.awstats.org.

§ 7 Gebruik van Matomo als Web Analytics software

(1) Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Matomo (voorheen Piwik; https:// www.matomo.org), een dienst van InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. Hiermee evalueren wij het bezoekersverkeer op een statistische basis, zodat we onze site kunnen verbeteren en interessanter voor u kunnen maken.  De wettelijke basis  voor het gebruik van Matomo is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming van de betrokkene).

(2) Voor deze evaluatie worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt uitsluitend lokaal opgeslagen op de server van TERCENUM AG in Duitsland, zodat de gegevens niet naar andere landen worden verzonden. De evaluatie begint niet voordat u hiervoor toestemming heeft gegeven in de cookie-banner.

(3) Matomo verkort de IP-adressen (“AnonymizeIP”) voordat ze verder worden verwerkt. Zo kan een directe persoonlijke relatie worden uitgesloten. Het door uw browser via Matomo doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

(4) Het programma Matomo is een open source project. Informatie over gegevensbescherming kunt u opvragen bij Matomo zelf op https://matomo.org/gdpr/ of u kunt een e-mail sturen naar privacy@matomo.org.