Kritis

Vitale infrastructuren (KRITIS) zijn bijzonder beschermingswaardige instituten en instellingen, waarvan de uitval of beschadiging vernietigende gevolgen voor staat en maatschappij zouden hebben. Vitale infrastructuren hebben daarom speciaal veiligheidsbeheer nodig.

TERCENUM AG adviseert organisaties en veiligheidsfunctionarissen over de specifieke veiligheidsmaatregelen op het gebied van vitale infrastructuren (KRITIS).

Bescherming van vitale infrastructuren

Veiligheid begint bij effectief beheer. Onze veiligheidsexperts adviseren en ondersteunen u bij de invoering van een informatieveiligheidsbeheersysteem, dat zich richt op de specifieke eisen van uw organisatie. Daarom hanteren wij de normen in de BSI IT-basisbescherming resp. de ISO 27001 (natief). Afhankelijk van de sector werken wij bovendien volgens de richtlijnen van de IT-veiligheidswetgeving, EnWG, MaRisk / MaRisk (VA) of de telecommunicatiewetgeving (TKG).

Afzonderlijk horen daarbij:

ISO 27011 Telecommunicatie

ISO 27015 Financiën en verzekeringen

ISO 27017 IT

ISO 27018 Bescherming van persoonsgerelateerde gegevens in de cloud

ISO 27019 Netexploitant

ISO 27799 Gezondheidsbranche

Overzicht van de diensten

  • Aanstelling van een opgeleide informatieveiligheidsfunctionaris en privacyfunctionaris
  • Invoering van een informatieveiligheidsbeheersysteem (ISMS).
  • Invoering van een bedrijfsspecifiek privacybeheersysteem
  • Voorbereiding op en begeleiding naar de certificering
  • Advies m.b.t. behoud, onderhoud en update van uw ISMS

Zorg voor een uitgebreide bescherming van uw infrastructuur op lange termijn. TERCENUM AG staat daarbij met expertise en effectieve veiligheidsmaatregelen voor u klaar.

Onze adviseurs staan graag voor u klaar.

KRITIS op branches

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken verdeelt de vitale infrastructuren in negen sectoren met bijbehorende branches:

Energie - Gesundheit -IKT-Transport und Verkehr - medien und Kultur - Wasser - Finanz und Versicherungswesen - Ernährung - Staat und Verwaltung

Energie: Elektriciteit, gas, minerale olie

Informatietechniek en telecommunicatie: Telecommunicatie, informatietechniek

Transport en verkeer: Luchtvaart, zeescheepvaart, binnenscheepvaart, spoor, wegverkeer, logistiek

Gezondheid: Medische verzorging, geneesmiddelen en vaccins, laboratoria

Water: Gemeentelijke watervoorziening, gemeentelijke afvalwaterverwijdering

Voeding: Voedingswetenschap, levensmiddelenhandel

Financiën- en verzekeringswezen: Banken, beurzen, verzekeringen, financiële dienstverleners

Staat en autoriteiten: Regering en autoriteiten, parlement, justitiële inrichtingen, noodgeval- en reddingswezen, inclusief rampenbescherming

Media en cultuur: Omroep (tv en radio), gedrukte en elektronische pers, cultuurgoed, symbolische bouwwerken

Meer over dit onderwerp vindt u op www.kritis.bund.de