Vaak gestelde vragen over gegevens­bescherming

Wij hebben hier vaak gestelde vragen en antwoorden verzameld over gegevensbescherming.  U kunt altijd contact opnement voor meer informatie.

In het kort: iedereen die persoonsgegevens verwerkt.  Echter, onze dienstverlening is het meest effectief als er binnen uw organisatie al iemand aangewezen is als verantwoordelijke op dit onderwerp en die als ons aanspreekpunt kan optreden.

Gegevensbescherming gaat over alle soorten gegevens en alle vormen van de verwerking daarvan.  De noodzaak om gegevens te beschermen is universeel, vooral ook als het om persoonsgegevens of de bescherming van de privé-sfeer gaat.

Data Protection covers all types of data processing.  Een verzameling van wetten en regels legt vast waaraan u zich moet houden.

De basisregels voor de bescherming van persoonsgegevens wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie geregeld.  Deze is sinds 2018 van kracht.  De Verordening is gebaseerd op het principe dat een ieder een fundamenteel recht heeft op de bescherming van zijn of haar privé-sfeer, vergelijkbaar met andere (mensen)rechten.

Een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) informeert en adviseert over alle onderwerpen gerelateerd aan gegevensbescherming.  Een FG ziet ook toe op de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en is contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens en in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Een FG is verplicht voor alle overheidsorganen.  Rechtbanken zijn uitgezonderd.

Daarnaast moet u een FG hebben als u op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt (zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of strafrechtelijk relevante gegevens).

En tenslotte moet u een FG hebben als u op grote schaal tracking doet of personen observeert.

Let op: in Duitsland is een FG ook verplicht als u in uw organisatie meer dan 20 medewerkers heeft die regelmatig met persoonsgegevens te maken hebben.  Daar kunt u bijvoorbeeld mee te maken hebben als u een nederzetting in Duitsland heeft.