EXTERNE FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

Van de e-mail van een medewerker en het klantenbestand tot IP-tracking voor marketingdoeleinden: persoonsgegevens komen dagelijks in vele vormen binnen het bedrijf voor. Functionarissen voor de gegevensbescherming binnen organisaties  staan door de wettelijk verankerde eisen aan de privacybescherming voor complexe uitdagingen.

TERCENUM AG adviseert uw organisatie bij de juiste omgang met persoonsgerelateerde gegevens.

Externe Functionaris voor de Gegevensbescherming

Door het aanstellen van een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming nemen onze adviseurs alle taken voor een rechtsconforme privacybescherming van u over:

Onze vakkundige adviseurs en auditeurs controleren uw privacybeheer conform de normen van de actuele privacywetten. Wij voeren in verschillende onderdelen van het bedrijf veiligheidsaudits uit en ontwikkelen samen met u geoptimaliseerde veiligheidsmaatregelen, die bij uw zakelijke omgeving passen. Zo minimaliseert u veiligheidsrisco’s tijdens de dagelijkse gang van zaken en bij de omzetting van uw projecten.

 Overzicht van de diensten

  • Aanstelling van een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming
  • Opzet van privacyrichtlijnen voor uw bedrijf
  • Invoering en gebruik van bedrijfsspecifieke privacybeheersystemen (PBS)
  • Uitvoering van privacyaudits
  • Ondersteuning bij de omzetting van technische en organisatorische maatregelen
  • Coaching bij privacybescherming en compliance in de zakelijke praktijk
  • Oplossing en beheer van gegevensblokkering en gegevensvernietiging (DIN 66399 of vergelijkbaar)

 

Geprüfter Datenschutz - Tercenum AG
Zorg voor een rechtsgeldige privacybescherming binnen uw bedrijf.
Vraag hier uw individuele adviesofferte aan.