Externe Functionaris Gegevensbescherming van Tercenum AG

Of het nu emails zijn, klantengegevens die u in een CRM bijhoudt, of tracking van internetadressen op uw website voor marketing doeleinden – in alle gevallen gaat het om persoonsgegevens die u dagelijks verwerkt zonder erbij stil te staan.  En dat betekent dat die personen die in uw bedrijf verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming vaak geconfronteerd worden met complexe vraagstukken en eisen.  Wij kunnen u daarbij helpen door u een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming ter beschikking te stellen, die u van gedegen advies kan voorzien hoe op een wettelijke wijze met persoonsgegevens om te gaan.

Op deze website hebben wij enkele onderwerpen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens verder uitgewerkt.  Vanzelfsprekend kunt u daarover én over alle andere onderwerpen met betrekking tot gegevensbescherming met ons contact opnemen; wij beantwoorden graag uw vragen – telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

Externe Functionaris Gegevensbescherming voor uw organisatie

Als u ervoor kiest om via ons een externe Functionaris Gegevensbescherming in te huren, krijgt u een veelomvattend pakket aan diensten:

  • Al onze Functionarissen voor de Gegevensbescherming zijn goed opgeleid en gekwalificeerd
  • Wij werken samen met u een plan uit om uw persoonsgegevens deugdelijk te beschermen
  • We werken samen met u om een passend managementsysteem voor informatiebeveiliging te implementeren
  • Wij kijken uw bestaande processen na op compliance met informatiebeveiliging en passen deze aan waar nodig
  • Wij helpen u bij alle aspecten van de invoering van een passende informatiebeveiliging

Taken en verantwoordelijkheden van een externe Functionaris Gegevensbescherming

Beveiliging van persoonsgegevens is van belang in zowel publieke als ook private organisaties – van gemeenten via commerciële bedrijven tot aan sportclubs etc.  De eisen die aan de organisaties gesteld worden zijn echter niet altijd gelijk.  Publieke organisaties moeten altijd een Functionaris voor de Gegevensbescherming hebben (tenminste zolang zij persoonsgegevens verwerken – en dat is altijd wel het geval).  Private organisaties moeten enkel onder bepaalde voorwaarden een Functionaris voor de Gegevensbescherming hebben, bijvoorbeeld als zij op grote schaal bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens etc. verwerken.

Hoe gaat een Functionaris voor de Gegevensbescherming te werk?

  • Hij rapporteert direct aan het topmanagement
  • Hij controleert de verwerking van persoonsgegevens in uw organisatie en voert daar audits op uit
  • Hij adviseert met betrekking tot alle aspecten van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Vereisten voor een Functionaris Gegevensbescherming

Persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, en daarom is het nodig dat een Functionaris voor de Gegevensbescherming goed opgeleid is.  Alle Functionarissen Gegevensbescherming bij Tercenum AG hebben een passende opleiding met certificering doorlopen.  Wij organiseren daarnaast regelmatige seminars en opleidingen om ervoor te zorgen dat onze Functionarissen Gegevensbescherming altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Onze externe Functionarissen voor de Gegevensbescherming ondersteunen en adviseren u met betrekking tot alle aspecten van gegevensbescherming.  U kunt optimaal profiteren van hun kennis en vaardigheden.  Zoekt u een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming?  Neem dan contact op!

Privacy-Check

Gegevensbescherming is vandaag de dag belangrijk, en daarom is het ook belangrijk om te weten hoe u ervoor staat. Voldoet u aan alle regels en voorschriften? Doe hier de test met onze interactieve checklist.

controleer gegevensbescherming

Onze lidmaatschappen