Gegevensbescherming presteren

Gegevensbescherming is vandaag de dag belangrijk, en daarom is het ook belangrijk om te weten hoe u ervoor staat. Voldoet u aan alle regels en voorschriften? Doe hier de test met onze interactieve checklist.

Let wel: deze test geeft u alleen maar een eerste ruwe inschatting van uw compliance. Deze test is ook niet bedoeld om compleet te zijn, en mag ook niet als juridisch advies beschouwd worden.

Verwerkt u bijzondere categorieën van persoonsgegevens die u verplichten om een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te wijzen (artikel 37 AVG)?
Bent u een openbaar lichaam, bestuursorgaan of andere overheidsdienst?
Alleen voor Duitse organisaties: heeft u 20 of meer personen in dienst die op regelmatige basis persoonsgegevens verwerken?
Als u een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen heeft, is deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland) danwel de Gegevensbeschermingsautoriteit (België) aangemeld?
Heeft u een management systeem voor gegevensbescherming?
Heeft u een wettelijke basis voor alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen uw organisatie?
Voorziet u uw medewerkers, sollicitanten, klanten en andere personen van wie u persoonsgegevens verwerkt van informatie over die verwerkingen, en voldoet de informatie aan de wettelijke voorschriften?
Kunt u de vraag beantwoorden: „Verwerkt uw organisatie mijn persoonsgegevens en welke gegevens zijn dat?“
Heeft u passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen vastgesteld en gedocumenteerd?

Hebben uw medewerkers een geheimhoudingsverplichting ondertekend?

Heeft u gecontroleerd of u een gegevensbescherming­seffectbeoordeling moet uitvoeren?
Heeft u een register van verwerkingen?
Heeft u de verwerking van persoonsgegevens gedeeltelijk of geheel uitbesteed en zo ja, heeft u verwerkersovereenkomsten met uw onderaannemers afgesloten?

Organiseert u regelmatig trainingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens?