Advies

TERCENUM AG is uw partner voor privacy, informatieveiligheid en audits.

Wij adviseren MKB-bedrijven en concerns in heel Duitsland voor het privacy- en informatieveiligheidsbeheer. Bij de bescherming van uw privacygevoelige gegevens, processen, infrastructuren en IT-systemen staan onze opgeleide experts voor u klaar. Wij ondersteunen bedrijven bij de opbouw van een privacyorganisatie en bij de informatiebeveiliging, op een wijze, die rechtsgeldig en gebruiksvriendelijk in dagelijks gebruik omgezet kan worden.

Onze adviseurs werken op basis van wettelijk vereiste normen m.b.t. privacy, bescherming pesoonsgegevens en informatiebeveiliging en bereiden uw bedrijf op de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming nieuwe Algemene Verordening Vegevensbescherming (AVG) en normen voor.

Onze kerncompetenties

Overzicht van de diensten

  • Adviesdiensten m.b.t. privacy, bescherming van persoonsgegevens, en informatiebeveiliging
  • Externe Functionaris voor de Gegevensbescherming
  • Opzet en omzetting van privacybeheersystemen en informatiebeheersystemen (ISMS)
  • Coaching van interne Functionarissen voor de Gegevensbescherming en vakafdelingen
  • Planning en uitvoering van audits
  • Voorbereiding op de certificering conform ISO 20071 of IT-basisbescherming
  • Verzorgen van compliance met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Hebt u vragen over onze diensten?

Gebruik daarvoor het contactformulier of bel naar +31 (0)40 266 8593.